Ústredný portál verejnej správy

Autorizácia (elektronický proces)

Štátna správa sk

Pod autorizáciou sa rozumie vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu v elektronickej podobe. 

Späť na zoznam