Ústredný portál verejnej správy

Autentifikácia

Postup kontroly a overovania niekoho, niečoho, zhodnovernenie, overenie (SSSJ,2006). V tomto prípade ide o overovanie pri prihlasovaní sa na portál ÚPVS.

Späť na zoznam