Ústredný portál verejnej správy

Asignácia dane

Asignácia dane (tzv. 2 % z daní) je právo daňovníka použiť určitú časť ním zaplatenej dane z príjmov na osobitné účely. Asignácia dane alebo použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely je upravená v § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

Späť na zoznam