Ústredný portál verejnej správy

Asignácia dane

[]

Asignácia dane je právo daňovníka poukázať určitú časť ním zaplatenej dane z príjmov na osobitné účely. Napr. v roku 2013 sa poukazuje podiel zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie roku 2012. Asignácia dane alebo poukázanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely je upravená v § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

Späť na zoznam