Ústredný portál verejnej správy

Ako vyriešiť problémy s detekciou čítačky (macOS)

V prípade problémov s detekciou čítačky kariet na platforme macOS s procesorom M1 alebo M2 aplikujte nasledovný postup:

1. Naštartujte terminál: Stlačte klávesy ⌘ command + medzerník a do okna vpíšte slovo terminal

2. Do terminálového okna zadajte príkaz na automatické odstránenie ovládača sposobujúceho problém:

   sudo rm -r $(find /Library -name "ifd-ccid.bundle" 2>/dev/null && find /usr/local -name "ifd-ccid.bundle" 2>/dev/null)
   
3. Reštartujte počítač