Ústredný portál verejnej správy

Ako nastaviť zasielanie notifikácií v elektronickej schránke?

Po prihlásení sa do vašej elektronickej schránky kliknite na symbol ozubeného kolieska (Nastavenia)  v pravom hornom rohu obrazovky. 
Schranka nastavenia 

Kliknite na funkcie „Správa priečinkov“ a vyberte záložku „Notifikácie“.  
zalozka notifikacie

V záložke „Notifikácie“ si môžete  vybrať  z niekoľkých možností:
Zasielať notifikáciu v prípade doručenia novej správy do priečinka?
a) Zasielať notifikáciu prostredníctvom notifikačného modulu
Ak má byť notifikácia zaslaná na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v profile, označte prvú možnosť. 
b) Zasielať notifikáciu na inú/iné e-mailové adresy
V prípade, že požadujete, aby vám bola notifikačná správa odoslaná na inú e-mailovú adresu, ako máte uvedenú v profile, je možné ju doplniť do zoznamu e-mailových adries po zakliknutí tejto možnosti.

Zasielať notifikáciu v prípade presunu správy do tohto priečinka?
a) Zasielať notifikáciu prostredníctvom notifikačného modulu
Ak má byť notifikácia zaslaná na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v profile, označte prvú možnosť. 
b) Zasielať notifikáciu na inú/iné e-mailové adresy
V prípade, že požadujete, aby vám bola notifikačná správa odoslaná na inú e-mailovú adresu, ako máte uvedenú v profile, je možné ju doplniť do zoznamu e-mailových adries po zakliknutí tejto možnosti.

Zodpovednosť za obsah: redakcia ÚPVS

Dátum poslednej zmeny: 27. 3. 2014
Dátum zverejnenia: 24. 2. 2014