Ústredný portál verejnej správy

Ako postupovať v prípade, že sa nemôžete preklikávať medzi správami v sekcii prijaté správy v elektronickej schránke?

Na odstránenie tohto problému je nutné, aby ste si  zmenili v nastaveniach vo svojom prehliadači (Internet Explorer) režim kompatibilného zobrazenia. 
Postupujte, prosím, podľa uvedeného návodu:

1. V nastaveniach vášho prehliadača (ak sa vám lišta s nastaveniami nezobrazuje, vyvoláte si ju tlačidlom Alt) zvoľte funkciu „Nástroje“ a vyberte „Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia“.

Obrázok 1

2. Pridajte webovú lokalitu www.slovensko.sk kliknutím na tlačidlo „Pridať“. Následne dialógové okno zatvorte.
pridat stranku

V prípade, že by  uvedený postup váš problém nevyriešil, nastavte si aj dôveryhodné lokality, a to nasledujúco:  

1. V časti „Nástroje“ zvoľte „Možnosti siete internet“.
moznosti siete internet 

2.  Vyberte záložku „Zabezpečenie“ a kliknite na dôveryhodné lokality, ďalej na tlačidlo „Lokality“. 
zabezpecenie

3. Pridajte adresu https://www.slovensko.sk prostredníctvom tlačidla „Pridať“. Dialógové okno zavrite a v otvorenom okne nastavte „Úroveň zabezpečenia pre túto zónu“ na hodnotu „Nízka“.
pridat lokalitu

 

Zodpovednosť za obsah: redakcia ÚPVS

Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2014
Dátum zverejnenia: 24. 2. 2014