Ústredný portál verejnej správy

Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia v prehliadači Internet Explorer

Na to, aby ste mohli uskutočniť elektronické podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy je potrebné v nastaveniach vo vašom prehliadači (Internet Explorer) nastaviť režim kompatibilného zobrazenia.

Postupujte podľa uvedeného návodu:

1. V nastaveniach vášho prehliadača (ak sa vám lišta s nastaveniami nezobrazuje, vyvoláte si ju tlačidlom Alt) zvoľte funkciu „Nástroje“ a vyberte „Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia“.

kompatibilita 1

2. Pridajte webovú lokalitu www.slovensko.sk kliknutím na tlačidlo „Pridať“. Následne dialógové okno zatvorte.

kompatibilita 2

Zodpovednosť za obsah: redakcia ÚPVS

Dátum poslednej zmeny: 27. 4. 2016
Dátum zverejnenia: 7. 2. 2014