Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 11 Počet inštitúcií: 46 Počet nájdených záznamov: 506

Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC pre opatrenie 1

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Služba Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC pre opatrenie 1 - fáza 1 umožní poskytnúť žiadateľovi o príspevok elektronické rozhranie potrebné pre zadanie výkazu k žiadosti o príspevok, ktorá pozostáva z vyplnenia identifikačných údajov žiadateľa a ďalších potrebných náležitostí žiadosti. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom), pri odoslaní nie je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC pre opatrenie 1

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
Služba Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC pre opatrenie 1 - fáza 1 umožní poskytnúť žiadateľovi o príspevok elektronické rozhranie potrebné pre zadanie výkazu k žiadosti o príspevok, ktorá pozostáva z vyplnenia identifikačných údajov žiadateľa a ďalších potrebných náležitostí žiadosti. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom), pri odoslaní nie je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC pre opatrenie 1

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Služba Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC pre opatrenie 1 - fáza 1 umožní poskytnúť žiadateľovi o príspevok elektronické rozhranie potrebné pre zadanie výkazu k žiadosti o príspevok, ktorá pozostáva z vyplnenia identifikačných údajov žiadateľa a ďalších potrebných náležitostí žiadosti. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom), pri odoslaní nie je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC pre opatrenie 1

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Služba Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC pre opatrenie 1 - fáza 1 umožní poskytnúť žiadateľovi o príspevok elektronické rozhranie potrebné pre zadanie výkazu k žiadosti o príspevok, ktorá pozostáva z vyplnenia identifikačných údajov žiadateľa a ďalších potrebných náležitostí žiadosti. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom), pri odoslaní nie je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC pre opatrenie 1

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Služba Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC pre opatrenie 1 - fáza 1 umožní poskytnúť žiadateľovi o príspevok elektronické rozhranie potrebné pre zadanie výkazu k žiadosti o príspevok, ktorá pozostáva z vyplnenia identifikačných údajov žiadateľa a ďalších potrebných náležitostí žiadosti. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom), pri odoslaní nie je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 z celkovo 102 strán.