Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 14 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 14

Podávanie žiadosti o registráciu autoškoly

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Prostredníctvom tejto služby môžu žiadatelia o registráciu autoškoly, podať žiadosť o registráciu autoškoly.

Podávanie žiadosti o zmenu registrácie autoškoly

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Prostredníctvom tejto služby môžu prevádzkovatelia autoškoly podať žiadosť o zmenu registračných údajov autoškoly.

Podávanie žiadosti o zrušenie registrácie autoškoly

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Prostredníctvom tejto služby môžu, prevadzkovatelia autoškoly podať žiadosť o zrušenie registrácie príslušnej autoškoly. Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly, ak o to požiada prevádzkovateľ autoškoly alebo ak došlo k zániku živnostenského oprávnenia. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

Poskytovanie záznamu o priebehu výcviku uchádzača v rámci autoškoly

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Služba umožňuje pristupovať uchádzačom o vodičské oprávnenie k jednotlivým záznamom o celkovom priebehu výcviku uchádzača. Služba poskytuje používateľovi prehľad o jeho celkovom postupe v rámci kurzu.

Publikovanie zoznamu registrovaných autoškôl a príslušných kurzov

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Občan touto službou získa prístup k dôveryhodnému zoznamu všetkých registrovaných autoškôl spolu so zoznamom príslušných registrovaných kurzov.

1 2 3 z celkovo 3 strán.