Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Zabezpečenie vzdialenej videokomunikácie účastníkov súdneho konania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Cieľom služby je umožniť obvinenému a odsúdenému umiestnenému v útvaroch ZVJS sa vzdialene zúčastniť výsluchu súdom v rámci súdneho pojednávania bez fyzickej prítomnosti v pojednávacej miestnosti.

1 z celkovo 1 strán.