Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 9 Počet nájdených záznamov: 9

Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Koncová služba umožňuje podať žiadosť o vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií, ktorej výsledkom je vytvorenie výpisu alebo písomnej informácie a následné zaslanie klientovi do elektronickej schránky ÚPVS. Služba umožňuje získať výpis z verejnej časti alebo z neverejnej časti registra. Výpis z neverejnej časti registra vydá registrový úrad iba právnickej osobe, ktorej sa týka, a orgánu verejnej moci v rámci výkonu svojej právomoci. Služba je spoplatnená správnym poplatkom . Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií

Okresný úrad Banská Bystrica
Koncová služba umožňuje podať žiadosť o vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií, ktorej výsledkom je vytvorenie výpisu alebo písomnej informácie a následné zaslanie klientovi do elektronickej schránky ÚPVS. Služba umožňuje získať výpis z verejnej časti alebo z neverejnej časti registra. Výpis z neverejnej časti registra vydá registrový úrad iba právnickej osobe, ktorej sa týka, a orgánu verejnej moci v rámci výkonu svojej právomoci. Služba je spoplatnená správnym poplatkom . Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií

Okresný úrad Bratislava
Koncová služba umožňuje podať žiadosť o vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií, ktorej výsledkom je vytvorenie výpisu alebo písomnej informácie a následné zaslanie klientovi do elektronickej schránky ÚPVS. Služba umožňuje získať výpis z verejnej časti alebo z neverejnej časti registra. Výpis z neverejnej časti registra vydá registrový úrad iba právnickej osobe, ktorej sa týka, a orgánu verejnej moci v rámci výkonu svojej právomoci. Služba je spoplatnená správnym poplatkom . Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií

Okresný úrad Košice
Koncová služba umožňuje podať žiadosť o vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií, ktorej výsledkom je vytvorenie výpisu alebo písomnej informácie a následné zaslanie klientovi do elektronickej schránky ÚPVS. Služba umožňuje získať výpis z verejnej časti alebo z neverejnej časti registra. Výpis z neverejnej časti registra vydá registrový úrad iba právnickej osobe, ktorej sa týka, a orgánu verejnej moci v rámci výkonu svojej právomoci. Služba je spoplatnená správnym poplatkom . Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií

Okresný úrad Nitra
Koncová služba umožňuje podať žiadosť o vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií, ktorej výsledkom je vytvorenie výpisu alebo písomnej informácie a následné zaslanie klientovi do elektronickej schránky ÚPVS. Služba umožňuje získať výpis z verejnej časti alebo z neverejnej časti registra. Výpis z neverejnej časti registra vydá registrový úrad iba právnickej osobe, ktorej sa týka, a orgánu verejnej moci v rámci výkonu svojej právomoci. Služba je spoplatnená správnym poplatkom . Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

1 2 z celkovo 2 strán.