Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Udeľovanie patentov

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Služba je súčasť procesov v rámci konania o patentoch, pričom prebieha vo viacerých krokoch od podania žiadosti o udelenie patentu na vynález, obojsmernej komunikácie žiadateľa s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky počas procesu udeľovania prostredníctvom následných podaní až po rozhodnutie o žiadosti o udelenie patentu na vynález. V rámci následných podaní je taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.

1 z celkovo 1 strán.