Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Sprístupňovanie priebehu súdneho pojednávania tretím stranám

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Cieľom služby je je spracovanie žiadosti o on-line pasívny prístup k súdnemu pojednávaniu a sprístupniť on-line vysielanie priebehu súdneho pojednávania pre laickú aj odbornú verejnosť, ktorá nemôže byť napríklad priamo prítomná na pojednávaní z bezpečnostných alebo kapacitných dôvodov. Účelom je zobraziť on-line vysielanie priebehu súdnych pojednávaní študentom právnych disciplín a frekventantom kurzov Justičnej akadémie s cieľom skvalitniť ich vzdelávanie smerom k súdnej praxi.

1 z celkovo 1 strán.