Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 72 Počet nájdených záznamov: 72

Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
UPOZORNENIE! Podpísanie elektronických formulárov služieb živnostenského registra je možné jedine v prehliadači INTERNET EXPLORER. Služby sú určené pre podnikateľské subjekty a občanov, ktorí majú záujem získať oprávnenie na podnikanie v SR podľa živnostenského zákona alebo vykonať zmeny v existujúcom živnostenskom oprávnení prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (JKM).

Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto

Okresný úrad Banská Bystrica
UPOZORNENIE! Podpísanie elektronických formulárov služieb živnostenského registra je možné jedine v prehliadači INTERNET EXPLORER. Služby sú určené pre podnikateľské subjekty a občanov, ktorí majú záujem získať oprávnenie na podnikanie v SR podľa živnostenského zákona alebo vykonať zmeny v existujúcom živnostenskom oprávnení prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (JKM).

Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto

Okresný úrad Banská Štiavnica
Služby sú určené pre podnikateľské subjekty a občanov, ktorí majú záujem získať oprávnenie na podnikanie v SR podľa živnostenského zákona alebo vykonať zmeny v existujúcom živnostenskom oprávnení prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (JKM).

Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto

Okresný úrad Bardejov
Služby sú určené pre podnikateľské subjekty a občanov, ktorí majú záujem získať oprávnenie na podnikanie v SR podľa živnostenského zákona alebo vykonať zmeny v existujúcom živnostenskom oprávnení prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (JKM).

Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto

Okresný úrad Bratislava
UPOZORNENIE! Podpísanie elektronických formulárov služieb živnostenského registra je možné jedine v prehliadači INTERNET EXPLORER. Služby sú určené pre podnikateľské subjekty a občanov, ktorí majú záujem získať oprávnenie na podnikanie v SR podľa živnostenského zákona alebo vykonať zmeny v existujúcom živnostenskom oprávnení prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (JKM).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z celkovo 15 strán.