Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 48 Počet nájdených záznamov: 48

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre vlastné dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o rodičovský príspevok. O príspevok môže požiadať rodič dieťaťa alebo manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre vlastné dieťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o rodičovský príspevok. O príspevok môže požiadať rodič dieťaťa alebo manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre vlastné dieťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o rodičovský príspevok. O príspevok môže požiadať rodič dieťaťa alebo manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre vlastné dieťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o rodičovský príspevok. O príspevok môže požiadať rodič dieťaťa alebo manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre vlastné dieťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o rodičovský príspevok. O príspevok môže požiadať rodič dieťaťa alebo manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z celkovo 10 strán.