Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 48 Počet nájdených záznamov: 48

Rozhodovanie o príspevku na pohreb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o príspevok na pohreb. Žiadosť môže podať plnoletá fyzická osoba, ktorá zabezpečovala pohreb a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (SR). Zároveň musí byť trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR.

Rozhodovanie o príspevku na pohreb

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o príspevok na pohreb. Žiadosť môže podať plnoletá fyzická osoba, ktorá zabezpečovala pohreb a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (SR). Zároveň musí byť trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR.

Rozhodovanie o príspevku na pohreb

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o príspevok na pohreb. Žiadosť môže podať plnoletá fyzická osoba, ktorá zabezpečovala pohreb a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (SR). Zároveň musí byť trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR.

Rozhodovanie o príspevku na pohreb

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o príspevok na pohreb. Žiadosť môže podať plnoletá fyzická osoba, ktorá zabezpečovala pohreb a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (SR). Zároveň musí byť trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR.

Rozhodovanie o príspevku na pohreb

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o príspevok na pohreb. Žiadosť môže podať plnoletá fyzická osoba, ktorá zabezpečovala pohreb a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (SR). Zároveň musí byť trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z celkovo 10 strán.