Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 49 Počet nájdených záznamov: 49

Poskytovanie výpisu z verejnej časti živnostenského registra

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Služba umožňuje získať výpis z verejnej časti živnostenského registra každému žiadateľovi na ktorýkoľvek podnikateľský subjekt bez preukázania právneho dôvodu. Výpis z verejnej časti živnostenského registra vydá ktorýkoľvek okresný (živnostenský) úrad Slovenskej republiky. Výpis z verejnej časti živnostenského registra obsahuje údaje platné v deň jeho vydania. Ak formulár žiadosti pre výpis z verejnej časti živnostenského registra je zaslaný elektronicky a podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa - služba je bezplatná. Ak formulár žiadosti pre výpis z verejnej časti živnostenského registra nie je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom - služba je spoplatnená správnym poplatkom 3 € za každý subjekt. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Poskytovanie výpisu z verejnej časti živnostenského registra

Okresný úrad Banská Bystrica
Služba umožňuje získať výpis z verejnej časti živnostenského registra každému žiadateľovi na ktorýkoľvek podnikateľský subjekt bez preukázania právneho dôvodu. Výpis z verejnej časti živnostenského registra vydá ktorýkoľvek okresný (živnostenský) úrad Slovenskej republiky. Výpis z verejnej časti živnostenského registra obsahuje údaje platné v deň jeho vydania. Ak formulár žiadosti pre výpis z verejnej časti živnostenského registra je zaslaný elektronicky a podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa - služba je bezplatná. Ak formulár žiadosti pre výpis z verejnej časti živnostenského registra nie je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom - služba je spoplatnená správnym poplatkom 3 € za každý subjekt. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Poskytovanie výpisu z verejnej časti živnostenského registra

Okresný úrad Bardejov
Služba umožňuje získať výpis z verejnej časti živnostenského registra každému žiadateľovi na ktorýkoľvek podnikateľský subjekt bez preukázania právneho dôvodu. Výpis z verejnej časti živnostenského registra vydá ktorýkoľvek okresný (živnostenský) úrad Slovenskej republiky. Výpis z verejnej časti živnostenského registra obsahuje údaje platné v deň jeho vydania. Ak formulár žiadosti pre výpis z verejnej časti živnostenského registra je zaslaný elektronicky a podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa - služba je bezplatná. Ak formulár žiadosti pre výpis z verejnej časti živnostenského registra nie je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom - služba je spoplatnená správnym poplatkom 3 € za každý subjekt. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Poskytovanie výpisu z verejnej časti živnostenského registra

Okresný úrad Bratislava
Služba umožňuje získať výpis z verejnej časti živnostenského registra každému žiadateľovi na ktorýkoľvek podnikateľský subjekt bez preukázania právneho dôvodu. Výpis z verejnej časti živnostenského registra vydá ktorýkoľvek okresný (živnostenský) úrad Slovenskej republiky. Výpis z verejnej časti živnostenského registra obsahuje údaje platné v deň jeho vydania. Ak formulár žiadosti pre výpis z verejnej časti živnostenského registra je zaslaný elektronicky a podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa - služba je bezplatná. Ak formulár žiadosti pre výpis z verejnej časti živnostenského registra nie je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom - služba je spoplatnená správnym poplatkom 3 € za každý subjekt. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Poskytovanie výpisu z verejnej časti živnostenského registra

Okresný úrad Brezno
Služba umožňuje získať výpis z verejnej časti živnostenského registra každému žiadateľovi na ktorýkoľvek podnikateľský subjekt bez preukázania právneho dôvodu. Výpis z verejnej časti živnostenského registra vydá ktorýkoľvek okresný (živnostenský) úrad Slovenskej republiky. Výpis z verejnej časti živnostenského registra obsahuje údaje platné v deň jeho vydania. Ak formulár žiadosti pre výpis z verejnej časti živnostenského registra je zaslaný elektronicky a podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa - služba je bezplatná. Ak formulár žiadosti pre výpis z verejnej časti živnostenského registra nie je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom - služba je spoplatnená správnym poplatkom 3 € za každý subjekt. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z celkovo 10 strán.