Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 49 Počet nájdených záznamov: 49

Poskytovanie výpisu z neverejnej časti živnostenského registra

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Požiadať o vydanie výpisu / prehľadu zapísaných údajov zo živnostenského registra z neverejnej časti môže výlučne osoba, ktorej sa zapísané údaje týkajú na ktoromkoľvek živnostenskom úrade. Služba umožňuje aj získať potvrdenie o tom, že osoba nie je v živnostenskom registri zapísaná. Služba vyžaduje podpísanie formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom, služba je bezplatná. V elektronickej forme je automaticky doručený do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Poskytovanie výpisu z neverejnej časti živnostenského registra

Okresný úrad Banská Bystrica
Požiadať o vydanie výpisu / prehľadu zapísaných údajov zo živnostenského registra z neverejnej časti môže výlučne osoba, ktorej sa zapísané údaje týkajú na ktoromkoľvek živnostenskom úrade. Služba umožňuje aj získať potvrdenie o tom, že osoba nie je v živnostenskom registri zapísaná. Služba vyžaduje podpísanie formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom, služba je bezplatná. V elektronickej forme je automaticky doručený do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Poskytovanie výpisu z neverejnej časti živnostenského registra

Okresný úrad Bardejov
Požiadať o vydanie výpisu / prehľadu zapísaných údajov zo živnostenského registra z neverejnej časti môže výlučne osoba, ktorej sa zapísané údaje týkajú na ktoromkoľvek živnostenskom úrade. Služba umožňuje aj získať potvrdenie o tom, že osoba nie je v živnostenskom registri zapísaná. Služba vyžaduje podpísanie formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom, služba je bezplatná. V elektronickej forme je automaticky doručený do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Poskytovanie výpisu z neverejnej časti živnostenského registra

Okresný úrad Bratislava
Požiadať o vydanie výpisu / prehľadu zapísaných údajov zo živnostenského registra z neverejnej časti môže výlučne osoba, ktorej sa zapísané údaje týkajú na ktoromkoľvek živnostenskom úrade. Služba umožňuje aj získať potvrdenie o tom, že osoba nie je v živnostenskom registri zapísaná. Služba vyžaduje podpísanie formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom, služba je bezplatná. V elektronickej forme je automaticky doručený do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Poskytovanie výpisu z neverejnej časti živnostenského registra

Okresný úrad Brezno
Požiadať o vydanie výpisu / prehľadu zapísaných údajov zo živnostenského registra z neverejnej časti môže výlučne osoba, ktorej sa zapísané údaje týkajú na ktoromkoľvek živnostenskom úrade. Služba umožňuje aj získať potvrdenie o tom, že osoba nie je v živnostenskom registri zapísaná. Služba vyžaduje podpísanie formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom, služba je bezplatná. V elektronickej forme je automaticky doručený do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z celkovo 10 strán.