Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 49 Počet nájdených záznamov: 49

Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov-Právnická osoba zahraničná

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Služba je určená pre právnické osoby zahraničné, ktoré majú záujem vykonávať na území Slovenskej republiky činnosti (začať podnikať) podľa osobitných predpisov. Okresný (živnostenský) úrad pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Správny poplatok je určený podľa zákona o správnych poplatkoch pre každú činnosť inak, okresný (živnostenský) úrad nevyberá poplatky, ktoré nie sú príjmom štátneho rozpočtu. Služba vyžaduje podpísať formulár a všetky prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa.

Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov-Právnická osoba zahraničná

Okresný úrad Banská Bystrica
Služba je určená pre právnické osoby zahraničné, ktoré majú záujem vykonávať na území Slovenskej republiky činnosti (začať podnikať) podľa osobitných predpisov. Okresný (živnostenský) úrad pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Správny poplatok je určený podľa zákona o správnych poplatkoch pre každú činnosť inak, okresný (živnostenský) úrad nevyberá poplatky, ktoré nie sú príjmom štátneho rozpočtu. Služba vyžaduje podpísať formulár a všetky prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa.

Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov-Právnická osoba zahraničná

Okresný úrad Bardejov
Služba je určená pre právnické osoby zahraničné, ktoré majú záujem vykonávať na území Slovenskej republiky činnosti (začať podnikať) podľa osobitných predpisov. Okresný (živnostenský) úrad pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Správny poplatok je určený podľa zákona o správnych poplatkoch pre každú činnosť inak, okresný (živnostenský) úrad nevyberá poplatky, ktoré nie sú príjmom štátneho rozpočtu. Služba vyžaduje podpísať formulár a všetky prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa.

Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov-Právnická osoba zahraničná

Okresný úrad Bratislava
Služba je určená pre právnické osoby zahraničné, ktoré majú záujem vykonávať na území Slovenskej republiky činnosti (začať podnikať) podľa osobitných predpisov. Okresný (živnostenský) úrad pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Správny poplatok je určený podľa zákona o správnych poplatkoch pre každú činnosť inak, okresný (živnostenský) úrad nevyberá poplatky, ktoré nie sú príjmom štátneho rozpočtu. Služba vyžaduje podpísať formulár a všetky prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa.

Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov-Právnická osoba zahraničná

Okresný úrad Brezno
Služba je určená pre právnické osoby zahraničné, ktoré majú záujem vykonávať na území Slovenskej republiky činnosti (začať podnikať) podľa osobitných predpisov. Okresný (živnostenský) úrad pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Správny poplatok je určený podľa zákona o správnych poplatkoch pre každú činnosť inak, okresný (živnostenský) úrad nevyberá poplatky, ktoré nie sú príjmom štátneho rozpočtu. Služba vyžaduje podpísať formulár a všetky prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z celkovo 10 strán.