Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Poskytovanie informácií z elektronického súdneho spisu účastníkom konania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Elektronický súdny spis predstavuje evidenciu všetkých dokumentov a úkonov súdnej kancelárie, sudcu a vyššieho súdneho úradníka, evidenciu všetkých listín (okrem spisov obsahujúcich utajované skutočnosti existujúce v papierovej podobe). Všetky dokumenty v spise budú prístupné aj v elektronickej podobe. Služby ESS je potrebné chápať ako verejné (občan, inštitúcie mimo súdnu sústavu) a neverejné (súdy, MS SR). Poskytovanie informácií z elektronického súdneho spisu nie je pre občanov, podnikateľov k dispozícii. Potrebné riešiť vzdialené prístupy do ESS a ďalšie funkcionality pre lustrácie. Sprístupnenie dokumentov v súdnom spise aj v elektronickej podobe (aj pre účel práce doma) s rozšíreným a fulltextovým vyhľadávaním, možnosť objednania si termínu pre nahliadanie so súdneho spisu v neelektronickej verzii. Služba primárne sprístupní elektronické spisy občanom a účastníkom konaní. Služba umožní prístup do záznamov konaní vykonaných v rámci videokonferencii Problémové oblasti riešené eGov službou: náklady, vrátane cestovného a časová náročnosť pre občana, podnikateľa, časové obmedzenie služby t.č. offline (len v pracovnom čase), ako aj potreba doplnenia komponentov pre niektoré podporné IS služby (lustrácie).

1 z celkovo 1 strán.