Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podanie odhlásenia z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ak prechodný pobyt občana v zahraničí skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan ohlási túto skutočnosť ohlasovni, v mieste jeho trvalého pobytu. Ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte občana v zahraničí ukončí. Odhlásiť sa z trvalého pobytu na území SR z dôvodu odsťahovania do zahraničia (pred vycestovaním alebo po vycestovaní) môže občan elektronicky v týchto prípadoch: Občan koná sám za seba. Pri elektronickom spôsobe odhlásenia z trvalého pobytu na území SR z dôvodu presťahovania do zahraničia je občan povinný: Vyplniť elektronický formulár na odhlásenie z trvalého pobytu na území SR. Vyplniť dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do elektronického formulára pre Štatistický úrad - Hlásenie o sťahovaní Obyv5-12. Podpísať elektronický formulár na odhlásenie z trvalého pobytu na území SR kvalifikovaným elektronickým podpisom.

1 z celkovo 1 strán.