Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služba umožní vlastníkovi nehnuteľnosti elektronicky zadať návrh k zrušeniu pobytu pre špecifikované osoby, ktoré majú evidovaný pobyt v jeho nehnuteľnosti. Pri návrhu zrušenia pobytu voči vlastnému dieťaťu od 18 do 25 rokov, navrhovateľ je povinný priložiť čestné vyhlásenie, že sa nejedná o nezaopatrené dieťa. Zároveň je navrhovateľ povinný priložiť čestné vyhlásenie, že osoba, ktorej pobyt požaduje zrušiť, nemá k danej nehnuteľnosti žiadne užívacie právo (napr. nájomná zmluva). Používateľom služby bude občan prostredníctvom používateľského rozhrania na portáli.

1 z celkovo 1 strán.