Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie návrhu o zmenu rozsahu osvedčenia technika montáže plynových zariadení

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Služba umožňuje podať žiadosť o zmenu rozsahu osvedčenia technika montáže plynového zariadenia daným okresným úradom po absolvovaní doškoľovacieho kurzu.

1 z celkovo 1 strán.