Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie návrhu o udelenie osvedčenia technika kontroly originality

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Služba umožňuje podať žiadosť o udelenie osvedčenia technika kontroly originality okresným úradom na základe písomnej žiadosti.

1 z celkovo 1 strán.