Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie návrhu o predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Služba umožňuje podať žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly daným okresným úradom najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti a po absolvovaní doškoľovacieho kurzu.

1 z celkovo 1 strán.