Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie návrhu na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Táto služba poskytuje občanom a podnikateľským subjektom podať žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu. Na základe tejto žiadosti budú následne vykonané príslušné technické kontroly potrebné pre rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla a následne potrebné pre úspešné zaevidovanie vozidla na dopravnom inšpektoráte.

1 z celkovo 1 strán.