Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie návrhu na schválenie prestavby jednotlivého vozidla

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Po vykonaní povolenej prestavby vozidla je občan alebo podnikateľ povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy o schválenie prestavby jednotlivého vozidla alebo o schválenie hromadnej prestavby typu vozidla. Prostredníctvom tejto elektronickej služby môže občan alebo podnikateľ podať žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla. O žiadosti o schválenie prestavby jednotlivého vozidla rozhoduje mieste príslušný okresný úrad. Podnikateľ ktorý má osvedčenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla môže prostredníctvom tejto služby podať žiadosť o schválenie hromadnej prestavby typu vozidla. O podanej žiadosti o schválenie hromadnej prestavby typu vozidla rozhoduje Štátny dopravný úrad.

1 z celkovo 1 strán.