Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie návrhu na povolenie prestavby jednotlivého vozidla

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Služba umožňuje podávanie žiadosti o povolenie prestavby jednotlivého vozidla príslušným okresným úradom s platnosťou 1 rok. Na základe žiadosti sú následne vykonané príslušné preverovania potrebné pre rozhodnutie o schválení prestavby vozidla, ktoré je potrebné pre úspešné zaevidovanie tejto zmeny na vozidle na dopravnom inšpektoráte.

1 z celkovo 1 strán.