Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Služba umožňuje používateľovi vytvárať elektronické podanie návrhu o doplnenie údajov na liste vlastníctva do katastra nehnuteľností. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie podania kvalifikovaným elektronickým podpisom.

1 z celkovo 1 strán.