Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 9 Počet nájdených záznamov: 9

Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby možno podať elektronicky námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu (zmeny alebo výmazu) údajov zapisovaných do obchodného registra. Pri námietke sa vyžadujú dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom občana, alebo viacnásobným zaručeným elektronickým podpisom.

Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra

Okresný súd Banská Bystrica
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby možno podať elektronicky námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu (zmeny alebo výmazu) údajov zapisovaných do obchodného registra. Pri námietke sa vyžadujú dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom občana, alebo viacnásobným zaručeným elektronickým podpisom.

Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra

Okresný súd Bratislava I
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby možno podať elektronicky námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu (zmeny alebo výmazu) údajov zapisovaných do obchodného registra. Pri námietke sa vyžadujú dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom občana, alebo viacnásobným zaručeným elektronickým podpisom.

Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra

Okresný súd Košice 1
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby možno podať elektronicky námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu (zmeny alebo výmazu) údajov zapisovaných do obchodného registra. Pri námietke sa vyžadujú dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom občana, alebo viacnásobným zaručeným elektronickým podpisom.

Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra

Okresný súd Nitra
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby možno podať elektronicky námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu (zmeny alebo výmazu) údajov zapisovaných do obchodného registra. Pri námietke sa vyžadujú dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom občana, alebo viacnásobným zaručeným elektronickým podpisom.

1 2 z celkovo 2 strán.