Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 2 Počet inštitúcií: 2156 Počet nájdených záznamov: 2156

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Obec Cífer
Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Obec Rohožník, (okr. Humenné)
Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú podmienky pre vyplnenie a podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Na základe identifikácie daňovníka sa vyhľadajú informácie, potrebné k podaniu daňového priznania, ktoré sú k dispozícii vo verejných registroch. Po podaní daňového priznania služba vystaví daňovníkovi potvrdenie o podaní daňového priznania prostredníctvom eSlužby.

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Hlavné mesto SR Bratislava
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Mesto Bardejov (OVM)
Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú podmienky pre vyplnenie a podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Na základe identifikácie daňovníka sa vyhľadajú informácie, potrebné k podaniu daňového priznania, ktoré sú k dispozícii vo verejných registroch. Po podaní daňového priznania služba vystaví daňovníkovi potvrdenie o podaní daňového priznania prostredníctvom eSlužby.

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Mesto Bojnice (OVM)
Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú podmienky pre vyplnenie a podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Na základe identifikácie daňovníka sa vyhľadajú informácie, potrebné k podaniu daňového priznania, ktoré sú k dispozícii vo verejných registroch. Po podaní daňového priznania služba vystaví daňovníkovi potvrdenie o podaní daňového priznania prostredníctvom eSlužby.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 z celkovo 432 strán.