Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie žiadosti o zmenu registrácie školiaceho strediska

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Služba umožňuje podať žiadosť o zmenu registrácie školiaceho strediska. Podrobnejšie informácie o udeľovaní, odnímaní a vydávaní spomínaných dokladov sú uvedené na webových adresách jednotlivých okresných úradov v sídle kraja, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

1 z celkovo 1 strán.