Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie žiadosti o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby - duplikát

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Služba umožňuje podať žiadosť o vydanie duplikátu preukazu vodiča vozidla taxislužby.

1 z celkovo 1 strán.