Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 49 Počet nájdených záznamov: 49

Podávanie žiadosti o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Služba je určená pre podnikateľské subjekty, ktoré potrebujú preukázať (prevažne v zahraničí), že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je v ich domovskom členskom štáte obmedzené alebo zakázané. Príslušným orgánom na vydanie potvrdenia je živnostenský úrad. Ak formulár žiadosti o vydanie potvrdenia je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom - služba je bezplatná / ak nie je podpísaný – je služba spoplatnená . Potvrdenie v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Podávanie žiadosti o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

Okresný úrad Banská Bystrica
Služba je určená pre podnikateľské subjekty, ktoré potrebujú preukázať (prevažne v zahraničí), že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je v ich domovskom členskom štáte obmedzené alebo zakázané. Príslušným orgánom na vydanie potvrdenia je živnostenský úrad. Ak formulár žiadosti o vydanie potvrdenia je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom - služba je bezplatná / ak nie je podpísaný – je služba spoplatnená . Potvrdenie v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Podávanie žiadosti o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

Okresný úrad Bardejov
Služba je určená pre podnikateľské subjekty, ktoré potrebujú preukázať (prevažne v zahraničí), že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je v ich domovskom členskom štáte obmedzené alebo zakázané. Príslušným orgánom na vydanie potvrdenia je živnostenský úrad. Ak formulár žiadosti o vydanie potvrdenia je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom - služba je bezplatná / ak nie je podpísaný – je služba spoplatnená . Potvrdenie v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Podávanie žiadosti o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

Okresný úrad Bratislava
Služba je určená pre podnikateľské subjekty, ktoré potrebujú preukázať (prevažne v zahraničí), že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je v ich domovskom členskom štáte obmedzené alebo zakázané. Príslušným orgánom na vydanie potvrdenia je živnostenský úrad. Ak formulár žiadosti o vydanie potvrdenia je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom - služba je bezplatná / ak nie je podpísaný – je služba spoplatnená . Potvrdenie v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Podávanie žiadosti o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

Okresný úrad Brezno
Služba je určená pre podnikateľské subjekty, ktoré potrebujú preukázať (prevažne v zahraničí), že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je v ich domovskom členskom štáte obmedzené alebo zakázané. Príslušným orgánom na vydanie potvrdenia je živnostenský úrad. Ak formulár žiadosti o vydanie potvrdenia je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom - služba je bezplatná / ak nie je podpísaný – je služba spoplatnená . Potvrdenie v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z celkovo 10 strán.