Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v cestnej doprave - zmena osobných údajov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Služba umožňuje podať žiadosť o zmenu osobných údajov vo vydaní osvedčenia odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

1 z celkovo 1 strán.