Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby - duplikát

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Služba umožňuje podať žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby.

1 z celkovo 1 strán.