Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia ADR o školení vodiča - zmena osobných údajov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Služba umožňuje podať žiadosť o zmenu osobných údajov vo vydaní osvedčenia ADR (preprava nebezpečných vecí) o školení vodiča.

1 z celkovo 1 strán.