Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie žiadosti o vydanie inštruktorského preukazu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Služba umožňuje podať žiadosť o udelenie inštruktorského preukazu príslušným okresným úradom na základe písomnej žiadosti žiadateľa až po splnení istých podmienok.

1 z celkovo 1 strán.