Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie žiadosti o poskytnutie údajov z registra bankových úverov a záruk

Národná banka Slovenska
Služba umožňuje podať žiadosť právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, inej osobe oprávnenej vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorej bolo pridelené IČO v zmysle legislatívy SR. Pre podanie je potrebný elektronický občiansky preukaz a podpis kvalifikovaným elektronickým podpisom.

1 z celkovo 1 strán.