Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Služba umožní elektornickou cestou navrhovateľom a odporcom podanie návrhu opravného prostriedku (napr. odporu proti platobnému rozkazu), podanie späťvzatia žaloby alebo čiastočného späťvzatia, ako aj podanie odvolania voči súdnemu rozhodnutiu.

1 z celkovo 1 strán.