Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 9 Počet nájdených záznamov: 9

Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej podobe

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Služba slúži občanom a podnikateľom na získanie potvrdenia o tom, že listina daného subjektu (spoločnosti) zapísaného v obchodnom registri nie je uložená v zbierke listín obchodného registra. Výsledkom služby je potvrdenie súdu poslané v papierovej podobe.

Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej podobe

Okresný súd Banská Bystrica
Služba slúži občanom a podnikateľom na získanie potvrdenia o tom, že listina daného subjektu (spoločnosti) zapísaného v obchodnom registri nie je uložená v zbierke listín obchodného registra. Výsledkom služby je potvrdenie súdu poslané v papierovej podobe.

Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej podobe

Okresný súd Bratislava I
Služba slúži občanom a podnikateľom na získanie potvrdenia o tom, že listina daného subjektu (spoločnosti) zapísaného v obchodnom registri nie je uložená v zbierke listín obchodného registra. Výsledkom služby je potvrdenie súdu poslané v papierovej podobe.

Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej podobe

Okresný súd Košice 1
Služba slúži občanom a podnikateľom na získanie potvrdenia o tom, že listina daného subjektu (spoločnosti) zapísaného v obchodnom registri nie je uložená v zbierke listín obchodného registra. Výsledkom služby je potvrdenie súdu poslané v papierovej podobe.

Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej podobe

Okresný súd Nitra
Služba slúži občanom a podnikateľom na získanie potvrdenia o tom, že listina daného subjektu (spoločnosti) zapísaného v obchodnom registri nie je uložená v zbierke listín obchodného registra. Výsledkom služby je potvrdenie súdu poslané v papierovej podobe.

1 2 z celkovo 2 strán.