Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 49 Počet nájdených záznamov: 49

Oznamovanie ukončenia podnikania

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Služba umožňuje oznámiť ukončenie podnikania na jednu živnosť, na viacero živností alebo v rozsahu všetkých predmetov podnikania príslušnému živnostenskému úradu. Služba vyžaduje podpísať formulár k oznámeniu ukončeniu podnikania kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je bezplatná. Potvrdenie o ukončení podnikania v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie ukončenia podnikania

Okresný úrad Banská Bystrica
Služba umožňuje oznámiť ukončenie podnikania na jednu živnosť, na viacero živností alebo v rozsahu všetkých predmetov podnikania príslušnému živnostenskému úradu. Služba vyžaduje podpísať formulár k oznámeniu ukončeniu podnikania kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je bezplatná. Potvrdenie o ukončení podnikania v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie ukončenia podnikania

Okresný úrad Bardejov
Služba umožňuje oznámiť ukončenie podnikania na jednu živnosť, na viacero živností alebo v rozsahu všetkých predmetov podnikania príslušnému živnostenskému úradu. Služba vyžaduje podpísať formulár k oznámeniu ukončeniu podnikania kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je bezplatná. Potvrdenie o ukončení podnikania v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie ukončenia podnikania

Okresný úrad Bratislava
Služba umožňuje oznámiť ukončenie podnikania na jednu živnosť, na viacero živností alebo v rozsahu všetkých predmetov podnikania príslušnému živnostenskému úradu. Služba vyžaduje podpísať formulár k oznámeniu ukončeniu podnikania kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je bezplatná. Potvrdenie o ukončení podnikania v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie ukončenia podnikania

Okresný úrad Brezno
Služba umožňuje oznámiť ukončenie podnikania na jednu živnosť, na viacero živností alebo v rozsahu všetkých predmetov podnikania príslušnému živnostenskému úradu. Služba vyžaduje podpísať formulár k oznámeniu ukončeniu podnikania kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je bezplatná. Potvrdenie o ukončení podnikania v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z celkovo 10 strán.