Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 49 Počet nájdených záznamov: 49

Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Oznámiť pozastavenie prevádzkovania živnosti môže podnikateľ príslušnému živnostenskému úradu. Dobu pozastavenia prevádzkovania živnosti si podnikateľ určuje sám. Služba vyžaduje podpísať formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je spoplatnená . Potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti

Okresný úrad Banská Bystrica
Oznámiť pozastavenie prevádzkovania živnosti môže podnikateľ príslušnému živnostenskému úradu. Dobu pozastavenia prevádzkovania živnosti si podnikateľ určuje sám. Služba vyžaduje podpísať formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je spoplatnená . Potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti

Okresný úrad Bardejov
Oznámiť pozastavenie prevádzkovania živnosti môže podnikateľ príslušnému živnostenskému úradu. Dobu pozastavenia prevádzkovania živnosti si podnikateľ určuje sám. Služba vyžaduje podpísať formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je spoplatnená . Potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti

Okresný úrad Bratislava
Oznámiť pozastavenie prevádzkovania živnosti môže podnikateľ príslušnému živnostenskému úradu. Dobu pozastavenia prevádzkovania živnosti si podnikateľ určuje sám. Služba vyžaduje podpísať formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je spoplatnená . Potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti

Okresný úrad Brezno
Oznámiť pozastavenie prevádzkovania živnosti môže podnikateľ príslušnému živnostenskému úradu. Dobu pozastavenia prevádzkovania živnosti si podnikateľ určuje sám. Služba vyžaduje podpísať formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je spoplatnená . Potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z celkovo 10 strán.