Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 49 Počet nájdených záznamov: 49

Oznamovanie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Služba je určená poskytovateľom služieb usadeným v niektorom z členských štátov Európskej únie a štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorí majú záujem poskytovať svoje služby na území SR príležitostne a dočasne. Príslušným orgánom na oznámenie údajov a predloženie dokladov o dočasnom a príležitostnom poskytovaní služby je živnostenský úrad. Formulár nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa, služba je bezplatná. Potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Bystrica
Služba je určená poskytovateľom služieb usadeným v niektorom z členských štátov Európskej únie a štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorí majú záujem poskytovať svoje služby na území SR príležitostne a dočasne. Príslušným orgánom na oznámenie údajov a predloženie dokladov o dočasnom a príležitostnom poskytovaní služby je živnostenský úrad. Formulár nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa, služba je bezplatná. Potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky

Okresný úrad Bardejov
Služba je určená poskytovateľom služieb usadeným v niektorom z členských štátov Európskej únie a štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorí majú záujem poskytovať svoje služby na území SR príležitostne a dočasne. Príslušným orgánom na oznámenie údajov a predloženie dokladov o dočasnom a príležitostnom poskytovaní služby je živnostenský úrad. Formulár nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa, služba je bezplatná. Potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky

Okresný úrad Bratislava
Služba je určená poskytovateľom služieb usadeným v niektorom z členských štátov Európskej únie a štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorí majú záujem poskytovať svoje služby na území SR príležitostne a dočasne. Príslušným orgánom na oznámenie údajov a predloženie dokladov o dočasnom a príležitostnom poskytovaní služby je živnostenský úrad. Formulár nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa, služba je bezplatná. Potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky

Okresný úrad Brezno
Služba je určená poskytovateľom služieb usadeným v niektorom z členských štátov Európskej únie a štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorí majú záujem poskytovať svoje služby na území SR príležitostne a dočasne. Príslušným orgánom na oznámenie údajov a predloženie dokladov o dočasnom a príležitostnom poskytovaní služby je živnostenský úrad. Formulár nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa, služba je bezplatná. Potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky v elektronickej forme je automaticky doručené do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z celkovo 10 strán.