Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Overovanie platnosti certifikátov vydaných na občianskom preukaze s čipom alebo na doklade o povolení na pobyt cudzinca s čipom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služba umožňuje zobraziť aktuálny stav všetkých certifikátov, ktoré boli vydané na občianskom preukaze s čipom alebo na doklade o povolení na pobyt cudzinca s čipom. Služba tiež umožňuje revokovať (zrušiť) zvolený certifikát bez nutnosti návštevy príslušného Okresného riaditeľstva Policajného zboru.

1 z celkovo 1 strán.