Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Nahlásenie straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služba umožňuje nahlásiť stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii časť I alebo osvedčenia o evidencii časť II k vozidlu, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom, alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia.

1 z celkovo 1 strán.