Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 49 Počet nájdených záznamov: 49

Doplnenie odoslaného podania pre služby živnostenského registra

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Prostredníctvom služby doplnenie odoslaného podania je možné elektronicky doplniť už odoslané podanie v rámci komunikácie so živnostenským úradom. Žiadateľ môže v rámci tohto podania doplniť chýbajúce údaje, príp. opraviť nesprávne vyplnené údaje alebo priložiť chýbajúce, resp. nesprávne prílohy. V rámci tohto podania nie je možné ohlásiť zmeny údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení. Služba je bezplatná. Služba vyžaduje podpísať formulár a prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa.

Doplnenie odoslaného podania pre služby živnostenského registra

Okresný úrad Banská Bystrica
Prostredníctvom služby doplnenie odoslaného podania je možné elektronicky doplniť už odoslané podanie v rámci komunikácie so živnostenským úradom. Žiadateľ môže v rámci tohto podania doplniť chýbajúce údaje, príp. opraviť nesprávne vyplnené údaje alebo priložiť chýbajúce, resp. nesprávne prílohy. V rámci tohto podania nie je možné ohlásiť zmeny údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení. Služba je bezplatná. Služba vyžaduje podpísať formulár a prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa.

Doplnenie odoslaného podania pre služby živnostenského registra

Okresný úrad Bardejov
Prostredníctvom služby doplnenie odoslaného podania je možné elektronicky doplniť už odoslané podanie v rámci komunikácie so živnostenským úradom. Žiadateľ môže v rámci tohto podania doplniť chýbajúce údaje, príp. opraviť nesprávne vyplnené údaje alebo priložiť chýbajúce, resp. nesprávne prílohy. V rámci tohto podania nie je možné ohlásiť zmeny údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení. Služba je bezplatná. Služba vyžaduje podpísať formulár a prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa.

Doplnenie odoslaného podania pre služby živnostenského registra

Okresný úrad Bratislava
Prostredníctvom služby doplnenie odoslaného podania je možné elektronicky doplniť už odoslané podanie v rámci komunikácie so živnostenským úradom. Žiadateľ môže v rámci tohto podania doplniť chýbajúce údaje, príp. opraviť nesprávne vyplnené údaje alebo priložiť chýbajúce, resp. nesprávne prílohy. V rámci tohto podania nie je možné ohlásiť zmeny údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení. Služba je bezplatná. Služba vyžaduje podpísať formulár a prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa.

Doplnenie odoslaného podania pre služby živnostenského registra

Okresný úrad Brezno
Prostredníctvom služby doplnenie odoslaného podania je možné elektronicky doplniť už odoslané podanie v rámci komunikácie so živnostenským úradom. Žiadateľ môže v rámci tohto podania doplniť chýbajúce údaje, príp. opraviť nesprávne vyplnené údaje alebo priložiť chýbajúce, resp. nesprávne prílohy. V rámci tohto podania nie je možné ohlásiť zmeny údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení. Služba je bezplatná. Služba vyžaduje podpísať formulár a prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z celkovo 10 strán.