Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služba umožňuje vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla oznámiť zmenu trvalého pobytu alebo sídla držiteľa vozidla orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta svojho nového pobytu alebo sídla. Služba je pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná sám za seba alebo na základe elektronického splnomocnenia a žiadateľ robí úkon nad vozidlom, ktorého je vlastníkom alebo držiteľom.

1 z celkovo 1 strán.