Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 15 Počet inštitúcií: 2186 Počet nájdených záznamov: 6006

Informovanie o cintorínoch obce

Obec Rohožník, (okr. Humenné)
Poskytovanie informácií o pohrebiskách zahŕňa najmä informácie o ich umiestnení, prevádzkovateľoch a prevádzkových poriadkoch ako aj o zrušení pohrebiska. Informácie o pohrebiskách môžu obsahovať aj prehľadné informácie o čase prístupnosti verejnosti, dopravných možnostiach, informácie o hroboch významných osobností, či iné informácie určené pre verejnosť.

Informovanie o cintorínoch obce

Mesto Bojnice (OVM)
Poskytovanie informácií o pohrebiskách zahŕňa najmä informácie o ich umiestnení, prevádzkovateľoch a prevádzkových poriadkoch ako aj o zrušení pohrebiska. Informácie o pohrebiskách môžu obsahovať aj prehľadné informácie o čase prístupnosti verejnosti, dopravných možnostiach, informácie o hroboch významných osobností, či iné informácie určené pre verejnosť.

Informovanie o cintorínoch obce

Mesto Čierna nad Tisou (OVM)
Poskytovanie informácií o pohrebiskách zahŕňa najmä informácie o ich umiestnení, prevádzkovateľoch a prevádzkových poriadkoch ako aj o zrušení pohrebiska. Informácie o pohrebiskách môžu obsahovať aj prehľadné informácie o čase prístupnosti verejnosti, dopravných možnostiach, informácie o hroboch významných osobností, či iné informácie určené pre verejnosť.

Informovanie o cintorínoch obce

Mesto Dobšiná (OVM)
Poskytovanie informácií o pohrebiskách zahŕňa najmä informácie o ich umiestnení, prevádzkovateľoch a prevádzkových poriadkoch ako aj o zrušení pohrebiska. Informácie o pohrebiskách môžu obsahovať aj prehľadné informácie o čase prístupnosti verejnosti, dopravných možnostiach, informácie o hroboch významných osobností, či iné informácie určené pre verejnosť.

Informovanie o cintorínoch obce

Mesto Dudince
Poskytovanie informácií o pohrebiskách zahŕňa najmä informácie o ich umiestnení, prevádzkovateľoch a prevádzkových poriadkoch ako aj o zrušení pohrebiska. Informácie o pohrebiskách môžu obsahovať aj prehľadné informácie o čase prístupnosti verejnosti, dopravných možnostiach, informácie o hroboch významných osobností, či iné informácie určené pre verejnosť.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 z celkovo 1202 strán.