Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 13 Počet inštitúcií: 2067 Počet nájdených záznamov: 3508

Informovanie o cintorínoch obce

Mesto Žilina (OVM)
Mesto neposkytuje informácie o cintorínoch na území Mesta t.j. evidencia hrobových miest (meno a dátum úmrtia pochovanej osoby, meno a adresa nájomcu HM, údaje o zmluve o nájme HM), nakoľko príslušná evidencia sa nachádza na spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. Od 1. októbra 2015 prebrala správu 16 pohrebísk (cintorínov) na území mesta Žilina spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. Prevádzka správy pohrebísk a domov smútku je zriadená na starom cintoríne M. Rázusa 1129, Žilina.

Opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov matričných udalostí

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služba umožní občanovi podať žiadosť príslušnému matričnému úradu podľa miesta matričnej udalosti. Ak matričná udalosť nastala v cudzine, príslušná je osobitná matrika. Týka sa to žiadosti: •o opravu, zmenu zápisov a dodatočných zápisov matričných udalostí v knihe narodení, manželstiev a úmrtí kde oprava, alebo zmena zápisu dodatočného záznamu sa môže týkať osobných údajov, rodného čísla, vzťahových údajov, údajov o zápise, údajov matričného dokladu a iných.

Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým

Obec Rohožník, (okr. Humenné)
Obec na základe žiadosti pozostalých zorganizuje občiansku rozlúčku zo zosnulým. Za obec vystupujú v rámci obradu spravidla poverení členovia zboru pre občianske záležitosti.

Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým

Mesto Bojnice (OVM)
Obec na základe žiadosti pozostalých zorganizuje občiansku rozlúčku zo zosnulým. Za obec vystupujú v rámci obradu spravidla poverení členovia zboru pre občianske záležitosti.

Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým

Mesto Bytča (OVM)
Obec na základe žiadosti pozostalých zorganizuje občiansku rozlúčku zo zosnulým. Za obec vystupujú v rámci obradu spravidla poverení členovia zboru pre občianske záležitosti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 z celkovo 702 strán.