Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 2 Počet inštitúcií: 1614 Počet nájdených záznamov: 3044

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Rohožník, (okr. Humenné)
Prostredníctvom eSlužby sa zabezpečuje platenie miestneho poplatku na základe oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti. Na základe rozsahu základu dane resp. poplatku a príslušnej sadzby dane, resp. poplatku, v spojení s ďalšími údajmi sa vypočíta príslušná výška dane prípadne poplatku.

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlavné mesto SR Bratislava
Služba umožňuje zaplatiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Bojnice (OVM)
Prostredníctvom eSlužby sa zabezpečuje platenie miestneho poplatku na základe oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti. Na základe rozsahu základu dane resp. poplatku a príslušnej sadzby dane, resp. poplatku, v spojení s ďalšími údajmi sa vypočíta príslušná výška dane prípadne poplatku.

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Bytča (OVM)
Prostredníctvom eSlužby sa zabezpečuje platenie miestneho poplatku na základe oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti. Na základe rozsahu základu dane resp. poplatku a príslušnej sadzby dane, resp. poplatku, v spojení s ďalšími údajmi sa vypočíta príslušná výška dane prípadne poplatku.

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Čierna nad Tisou (OVM)
Prostredníctvom eSlužby sa zabezpečuje platenie miestneho poplatku na základe oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti. Na základe rozsahu základu dane resp. poplatku a príslušnej sadzby dane, resp. poplatku, v spojení s ďalšími údajmi sa vypočíta príslušná výška dane prípadne poplatku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 z celkovo 609 strán.