Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 3 Počet inštitúcií: 2155 Počet nájdených záznamov: 5481

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Rohožník, (okr. Humenné)
Informovanie zahŕňa najmä vznik a zánik poplatkovej povinnosti, o tom kto je poplatník a aké sú jeho povinnosti, spôsob určovania, sadzbu a spôsob úhrady poplatku. V rámci informácií sa identifikuje aj všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa upravujú podrobnosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlavné mesto SR Bratislava
Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektro odpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb, biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Bojnice (OVM)
Informovanie zahŕňa najmä vznik a zánik poplatkovej povinnosti, o tom kto je poplatník a aké sú jeho povinnosti, spôsob určovania, sadzbu a spôsob úhrady poplatku. V rámci informácií sa identifikuje aj všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa upravujú podrobnosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Čierna nad Tisou (OVM)
Informovanie zahŕňa najmä vznik a zánik poplatkovej povinnosti, o tom kto je poplatník a aké sú jeho povinnosti, spôsob určovania, sadzbu a spôsob úhrady poplatku. V rámci informácií sa identifikuje aj všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa upravujú podrobnosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Dobšiná (OVM)
Informovanie zahŕňa najmä vznik a zánik poplatkovej povinnosti, o tom kto je poplatník a aké sú jeho povinnosti, spôsob určovania, sadzbu a spôsob úhrady poplatku. V rámci informácií sa identifikuje aj všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa upravujú podrobnosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 z celkovo 1097 strán.